NGGOLEKI KERIS PANCAWARNA PAMOR ILAT PANDHAN EMBAN SANGGA BUWANA

3204

Keripta Dening: Mohammad Sapta Ragil Sapawira (Seri Telu)

Bardi Tosan nimbrung celathu: Aloke mengkene

“Ki Ageng Rebo Pon nerus laku mengulon. Datan kroso keturon ing gisik ing samodro dinaran pesisir Ngobaran. Lingsir wengi gragapan tangi mergo antuk wisik kudu neruske turu ono guo langse Giricahyo.

jroning turu ing guo langse atine lerem bungah awit antuk pituduh yen Keris Pancawarna mapane ono alas kobaran sak kulon Mbang Lampir.
tumekeng alas kobaran ndeprok ngungun amarga tan ono sik di takoni.”

“Ki Ageng Rebo Pahing Kuwi Dudu Si Rebo Pon Gus Bardi Tosan,” Ngono panyendhu kang keprungu Bardi.

Ora krasa menawa pambatange kleru Bardi nerusake cerita.

“Datan nggraita menawa keris Pancawarna di sengkelit Nyi Nikensaritem babone trah gunung sewu kang cumondok ing watu karang rinombyong asem tenan.”

Pungkasan cerita Bardi celathu,”

“Di ubeng-ubebgje akire tekan Gunung Gambar gek damar mancung cinupet .”
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.